Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon op TCA

Iedereen die sport moet dat in een veilige omgeving kunnen doen. TCA vindt het vanzelfsprekend er alles aan te doen om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging te voorkomen. Maar stel nu dat ….

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag toch plaatsvindt. Binnen onze vereniging willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook een van de redenen waarom wij een vertrouwenspersoon hebben aangesteld. Ook NOC*NSF en de KNLTB adviseren een vertrouwenspersoon aan te stellen: een centraal aanspreekpunt waar je terecht kunt met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht als iemand op TCA je een onprettig gevoel geeft. Als jij vindt dat die persoon jou (of een ander) bijvoorbeeld pest, discrimineert of seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont, kun je dit aan de vertrouwenspersoon vertellen. Dit geldt voor leden, ouders, trainers en begeleiders.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

 De vertrouwenspersoon is een onafhankelijk persoon. Dit betekent dat zij geen partij zal kiezen. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en komt pas in actie als je aangeeft dat je dit wilt. Het kan dus ook zo zijn dat je alleen even je hart lucht. De vertrouwenspersoon kan je ook helpen met het zoeken naar een oplossing. Zoals iemand vinden die in de situatie wil bemiddelen. Belangrijk om te weten is dat je zelf bepaalt wat er gebeurt en in welk tempo. De vertrouwenspersoon vertelt je wat je allemaal kunt doen en helpt je hierbij.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is geen lid van het bestuur van TCA en opereert geheel onafhankelijk. Alles wat je met de vertrouwenspersoon bespreekt blijft tussen jullie. Indien zij dat nodig acht, kan zij zaken aankaarten bij het bestuur, maar dat gebeurt dan na overleg met jou en geheel anoniem of in algemene zin.
De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen wel onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon op anonieme basis aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Wie is de vertrouwenspersoon en hoe kun je haar bereiken?

Indien je ingelogd bent als TCA-lid kun je dat hieronder kezen.