Inschrijfformulier Nieuw Seniorlid

Via onderstaand formulier meld je je aan als nieuw Seniorlid van TCA. Alle velden die met een * zijn gemarkeerd moeten verplicht worden ingevuld. 

Vergeet niet om aan het einde op de knop VERSTUREN te drukken, onderaan het formulier! Je ontvangt omgaand een bevestiging van de aanmelding en binnen uiterlijk twee weken een bevestiging van het lidmaatschap inclusief verdere informatie (op alle opgegeven email adressen). Indien je in aanmerking komt voor het gereduceerde tarief van Studentlid of Echtpaarlid dan zal dit worden toegepast.

Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail
Bij meerdere e-mailadressen deze ';'-gescheiden invoeren
*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
Akkoord automatische incasso
* Hierbij machtig ik TC Amsterdam om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Gaarne ook je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
*
 
Diverse vragen:
Heb je al eerder getennist? Zo ja, wanneer,bij welke vereniging, op welk niveau? Geef dan a.j.b. ook aan of je competitie hebt gespeeld.
Ken je al leden op TCA? Wie?
Waarom wil je lid worden van TCA?
Wat is je beroep?
 
Persoonsgegevens
TCA verstrekt geen gegevens van leden aan derden voor commercieel gebruik. Indien dit wel aan de orde zou komen zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen relevante gegevens worden uitgewisseld met derden (zoals de tennisbond KNLTB), die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
* Ik ga hiermee akkoord
Opmerking