Inschrijfformulier Jeugd

Ouders kunnen via dit formulier hun kind aanmelden als nieuw Jeugdlid van TCA. Alle velden die met een * zijn gemarkeerd moeten verplicht worden ingevuld. Wij raden aan in het veld "email" zowel het emailadres van het kind als van minimaal één ouder in te vullen (gescheiden door een ;). Indien het kind een eigen mobiel nummer heeft dan dit gaarne invullen in het veld "Mobiel" en het mobiele nummer van een ouder in het veld "Telefoon".

Vergeet niet om aan het einde op de knop VERSTUREN te drukken, onderaan het formulier! Je ontvangt omgaand een bevestiging van je aanmelding en binnen een week email bericht of het lidmaatschap kan worden toegekend.  

Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail
Bij meerdere e-mailadressen deze ';'-gescheiden invoeren
*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik als ouder/verzorger TCA om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Gaarne als ouder/verzorger hier ook je naam invullen. Deze wordt als handtekening beschouwd:
*
 
Diverse vragen:
Heb je al eerder getennist? Zo ja, wanneer,bij welke vereniging, op welk niveau? Geef dan a.j.b. ook aan of je competitie hebt gespeeld.
Ken je al leden op TCA? Wie? (Bijv. gezinsleden of vriendjes)
Waarom wil je lid worden van TCA?
Op welke school zit je?
 
Persoonsgegevens
TCA verstrekt geen gegevens van leden aan derden voor commercieel gebruik. Indien dit wel aan de orde zou komen, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen relevante gegevens worden uitgewisseld met derden (m.n. de tennisbond KNLTB), die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking