Huisregels

shakehands_2.jpg

Hoe gaan we op TCA met elkaar om ?

Leden van TCA kunnen gedurende het seizoen tussen 9:00 en 23:00 (jn het weekend tot ca. 19:00 uur) vrij gebruik maken van onze banen, tenzij deze nodig zijn voor competitie, club-toernooien of tennislessen. In geval er op enig tijdstip meer leden vrij willen tennissen dan waarvoor er banen beschikbaar zijn, dan moeten de banen worden verdeeld via het afschrijfsysteem.

Afschrijven van banen bij "vrij tennis"

Het afschrijven gebeurt op het kleine schoolbord aan de buitenzijde van het clubhuis naast de deur. Men noteert in het vakje van de betreffende baan het begintijdstip, de eigen naam en het aantal spelers. Er kan pas worden afgeschreven indien alle spelers op het complex aanwezig zijn. Twee spelers kunnen samen een baan voor 30 minuten afschrijven, vier spelers kunnen samen 60 minuten afschrijven. Geen van de spelers mag opnieuw een (andere) baan afschrijven vóórdat de vorige afgeschreven speelperiode geheel voorbij is. Als het rustig is op het complex kun je er ook voor kiezen om niet af te schrijven, maar als het dan toch volloopt kan je per direct door anderen worden afgeschreven.
Seniorleden hebben op weekdagen na 18:00 uur en op zaterdagen de hele dag voorrang op junioren en studenten om vrij te tennissen. Uiteraard geldt dit niet in geval van competitiewedstrijden of training voor junioren. Ochtendleden hebben alleen speelrecht op weekdagen tot 12:30 uur.

Introduceren van gastspelers

Leden van TCA kunnen in beperkte mate een niet-lid meenemen om samen te tennissen. Het TCA lid introduceert dan de gastspeler door dit vóór het spelen te melden aan de bar en de bijbehorende introductie bijdrage te voldoen. Eén en dezelfde gastspeler mag gedurende het seizoen niet meer dan drie keer worden geïntroduceerd.

Gebruik van de banen

De banen mogen uitsluitend worden betreden op tennisschoenen met profiel geschikt voor gravel. Indien de banen door de gemeente zijn afgekeurd (baanhek op slot en/of netten verlaagd) mag er absoluut niet gespeeld worden. Tijdens het spelen wordt uiteraard verwacht dat men andere banen zo min mogelijk hinder bezorgt met eigen bewegingen of geluid. Na het spelen moet de baan verplicht geveegd worden met de aanwezige sleepnetten. Bij droog weer worden de banen tweemaal daags gesproeid via een computergestuurd systeem, meestal om ca. 12:30 en om ca. 17:30 uur. Sproeien gebeurt per baan, startend met baan 1 en dan rond tot aan baan 6. De banen moeten worden verlaten tijdens het sproeien.

Gebruik van sportpark en clubhuis

Het kleedkamer en sanitair gedeelte van het clubhuis is altijd geopend tijdens alle uren dat er op de banen gespeeld kan worden. De bar is meestal geopend op tijden dat er daadwerkelijk op het tennispark gespeeld wordt, maar sluit op weekdagen tijdens de lunchpauze en in het weekend na ca. 19:00 uur. TCA is een rookvrije vereniging, d.w.z. dat er binnen het hek van de fietsenstalling niet mag worden gerookt. Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugd onder de 18 jaar en helemaal geen sterke drank. Honden mogen het sportpark alleen aangelijnd betreden en hebben geen toegang tot banen of clubhuis. Honden dienen het spel zwijgend te volgen.