Maart 2021
Vrijdag 26 maart
20:30 – 23:30

Algemene Leden Vergadering

Jaarlijkse ALV met o.a. verslaglegging over het afgelopen verenigingsjaar, bestuursplannen en benoeming nieuw bestuur. Met ingang van dit seizoen wordt de ALV kort vr de start van het nieuwe seizoen gehouden. In verband met de Corona maatregelen is de ALV datum voor 2021 nog onder voorbehoud

Zaterdag 27 maart

Start buitenseizoen

Als de banen qua weersomstandigheden tijdig geprepareerd kunnen worden dan is dit de eerste dag dat we in het nieuwe jaar weer de baan op mogen