November 2019
Vrijdag 15 november
20:00

Toep toernooi

Voor dit toernooi kunnen de rackets thuisblijven en komen de speelkaarten op tafel. Veel deelnemers vinden de Toep beker nog belangrijker dan de tennisbokalen. Weglopen, bluffen, slim kijken, hard op tafel slaan. Na een paar biertjes nog scherp blijven.. Wie haalt de laatste slag?

Zondag 24 november
20:00

Buitengewone Algemene Leden Vergadering

Het Bestuur heeft de leden per mail bijeengeroepen voor een ingelaste ALV vanwege het voornemen tot het doen van uitgaven die buiten de begroting vallen

Maart 2020
Vrijdag 20 maart
20:30 – 23:30

Algemene Leden Vergadering

Jaarlijkse ALV met o.a. verslaglegging over het afgelopen verenigingsjaar, bestuursplannen en benoeming nieuw bestuur. Met ingang van dit seizoen wordt de ALV kort vr de start van het nieuwe seizoen gehouden.