Algemene_Leden_Vergadering

Op vrijdag 30 oktober vond weer een geanimeerde jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. Er werd na vijf bestuursjaren onder luid applaus afscheid genomen van Jeugdcommissaris Letty van Toledo (foto). Zij wordt opgevolgd door Corien Wesselink. De Lustrumcommissie werd bedankt voor al haar inspanningen en ontbonden. De penningmeester slaagde met vlag en wimpel voor haar eerste examen. Bud van der Schrier werd benoemd tot Verenigings Competitie Leider bij de senioren. Een blaashal op TCA zal niet verder worden onderzocht. Dit en nog veel meer kunnen onze leden nalezen in de Notulen van deze ALV, die evenals het Financiële Jaarverslag te vinden is op onze ALV pagina   
Nieuws overzicht