Hans_Keeman_overleden

Ons bereikte het droevige bericht dat ons Erelid Hans Keeman op 78 jarige leeftijd is overleden. Hans was de laatste jaren niet meer actief bij TCA betrokken, maar hij is als een van de oprichters van grote betekenis geweest voor onze vereniging, waarvoor TCA hem voor altijd dankbaar zal blijven. Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies. Elders op deze site is een kort In Memoriam aan Hans Keeman gewijd.
Nieuws overzicht