Huishoudelijk Reglement

Volgens artikel 22 van de Statuten van TCA dienen nadere bepalingen over de organisatie van de club en de rechten en plichten van leden te zijn vastgelegd in een zogeheten Huishoudelijk Reglement (HR). In de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2 november 2012 is een dergelijk Reglement voor het eerst formeel vastgesteld. Het HR beoogt vast te leggen wat reeds de heersende paktijk en geschreven en ongeschreven regels binnen TCA zijn.
Download het Huishoudelijk Reglement 

Ogenblik a.u.b. ...