Tennislessen voor Seniorleden

trainingsballen_2.jpg

 

Ook dit jaar kunnen de leden weer volop trainen op de banen van TCA. Dankzij onze verlichting kan er het gehele seizoen ook 's avonds op maximaal twee banen worden lesgegeven. NB> Voor informatie over tennislessen voor de Jeugd of de speciale training voor Studenten verwijzen we naar de betreffende pagina uit het menu Tennislessen.

Trainers

De trainers voor het seizoen 2021 zijn :

Semy Khadraoui,  Hoofdtrainer:   06-12455457  
Ferry Dogger:  06-21808551
Sander Reep:  06-26092170
Ole Bredschneijder: 06-27186799
Niels Lootsma: 06-23979018

Semy is als Hoofdtrainer het eerste aanspreekpunt voor de leden. Alle trainers hebben een KNLTB licentie.

We hebben elke trainer gevraagd zich hier even kort voor te stellen. Klik daarvoor op een naam: Semy, Ferry, Sander, Niels of Ole

De tennislessen op TCA worden gegeven door bovenstaande gediplomeerde tennistrainers en zijn alleen bestemd voor leden van TCA.
De lessen vinden plaats op tijden dat er geen jeugd-clubtrainingen zijn. Dit betekent in de praktijk dat seniorleden overdag tot 16.00 uur en ’s avonds vanaf 19.00 uur tot 23.00 uur tennisles kunnen krijgen. Inmiddels is de lescapaciteit voor het seizoen 2021 al vrijwel geheel ingevuld. Indien je dit seizoen alsnog zou willen lessen stuur dan een mail naar trainers@tcamsterdam.net. Bij de aanmelding kun je eventuele voorkeuren voor tijden en trainer aangegeven. Wanneer je je individueel opgeeft maar bij voorkeur in een groep wilt lesnemen, probeert de Hoofdtrainer je in een passende groep te plaatsen. Aanmelding is in principe voor een compleet seizoen (d.w.z. een blok van 17 lessen), tenzij anders wordt afgesproken. Indien nodig zal een van de trainers contact met je opnemen. 

Lesdata
De lessen starten in 2021 op maandag 29 maart en lopen door tot en met vrijdag 1 oktober. 

Tijdens de zomervakantie (10 juli t/m 22 augustus) en op de volgende feestdagen zijn er geen lessen tenzij anders besproken met de betreffende trainer:

- maandag 5 april (2e Paasdag)
- dinsdag 27 april (Koningsdag)
- donderdag 13 mei (Hemelvaart) 
- maandag  24 mei (2e Pinksterdag)

Lesreglement

De sfeer en omgangsvormen bij TCA zijn informeel en gemoedelijk, dat geldt in principe ook voor de lessen. Toch is het wel nuttig om vast te leggen onder welke voorwaarden en regels de tennislessen voor senioren worden gegeven. Leden die zich opgeven voor deze lessen wordt daarom aangeraden vóóraf kennis te nemen van deze Algemene Lesvoorwaarden

Lesgelden

Een tennisles voor senioren kost in 2021 € 56,00 per uur, ongeacht het aantal deelnemende personen. 

Inning van de lesgelden

De lesgelden zullen eind juni worden geïncasseerd via een automatische incasso. In geval er geen compleet seizoen (17 lessen) is afgesproken kan er ook in oktober nog een tweede incasso-ronde plaatsvinden.

Afgelasting en afzeggingen

Bij erg slecht weer zal de betreffende trainer proberen iedereen z.s.m. op de hoogte te stellen of de les wel of niet door kan gaan. Ook kun je via de TCA webcams zien hoe de banen er bij liggen en of er gespeeld wordt. Je kunt ook altijd bellen naar het clubhuis (020-6432828) of de training wel door kan gaan. Als je zelf niet naar een les kunt komen moet je dat je trainer even laten weten per Whatsapp, SMS of telefoontje.  

Corona

Mochten lessen uitvallen door de Coronamaatregelen (dit wordt door de KNLTB ingevuld naar aanleiding van de landelijke maatregelen genomen door de overheid), dan zal het bestuur in samenwerking met de tennistrainers een aantal invalweken benoemen. Hierbij valt te denken aan de eerste en de laatste week van de zomervakantie. De lessen die gepland worden in deze inhaalweken gelden als 'reguliere' lessen. Dit betekent dat deze lessen worden geacht te zijn gegeven als een lid zelf besluit van deze inhaalmogelijkheid geen gebruik te maken ('afzegt'). Uiteraard staat het de leden vrij deze lessen, in overleg met de betreffende trainer, door andere leden te laten volgen. Eventuele verrekening van deze lessen zal dan door de leden onderling moeten worden geregeld en zal niet via de vereniging/trainer worden gedaan. Of het nodig is inhaalweken te bepalen, zal in de komende periode duidelijk worden. Als dit het geval is, dan wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd wat de inhaalweken zullen worden.

Downloads: