Vernieuwde_automatisering

Het Bestuur heeft besloten over te schakelen op nieuwe software waarmee TCA voortaan haar ledenadministratie, boekhouding, website en mailingfuncties als één geheel kan beheren. Ze heeft gekozen voor het product "Club Webware" dat onder andere al door zo'n 100 tennisverenigingen wordt gebruikt. Groot voordeel van het nieuwe systeem is dat de gegevens van een lid nog maar op één plek hoeven te worden vastgelegd en onderhouden. Voor de website is een van de voordelen dat bepaalde informatie beter kan worden afgeschermd, alleen toegankelijk voor TCA leden, die daarvoor een persoonlijke login-naam en wachtwoord krijgen. Zo kan bijvoorbeeld de Ledenlijst met de meest actuele gegevens worden geraadpleegd en hoeft deze niet meer één keer per jaar te worden gedrukt en per post verspreid. Het inrichten van de administratie en de website kost uiteraard wel veel werk en tijd. Wij hopen bij de start van het nieuwe seizoen operationeel te kunnen zijn. U wordt van de vorderingen op de hoogte gehouden