Voortgang Padel@TCA

 cheque_2.jpg

Na de voorbereidingsperiode uitmondend in goedkeuring door de ALV van 26 maart jl. op het voorstel om 2 padelbanen bij TCA te realiseren, is het Padelteam bestaande uit Mirjam Terhorst, Valentijn de Jongh en Oscar Spooren aan de slag gegaan met de daadwekelijke realisatie. Hoogste tijd dus om jullie bij te praten over de stand van zaken.

First of all, de mogelijkheid tot het verkrijgen van extra financiële ondersteuning middels een donatie uit het Schipholfonds is inmiddels gerealiseerd. Op 17 juni jl. ontvingen Linde (namens het bestuur) en Oscar een cheque ter waarde van maar liefst € 7.000 van het Schipholfonds. Dit bedrag kunnen we direct inzetten bij het realiseren van onze plannen.

Gelijktijdig zijn we op zoek naar en in gesprek gegaan met potentiële aannemers voor de bouw van de padelbanen. Hierbij werd duidelijk dat in de loop der jaren (naar voortschrijdend inzicht) strengere eisen gesteld worden aan de structuur, draagkracht en kwaliteit van de ondergrond. Bij ons in het bos leidt dat tot extra onderzoek en naar alle waarschijnlijkheid extra funderingseisen. En dus kosten. Hierover zijn we met gespecialiseerde partijen in bodemonderzoek in gesprek. 

Ook met potentiële aannemers/leveranciers voor de bouw van de padelbanen zelf zijn we in gesprek. Hier ervaren we echter dat er enorm veel vraag naar padelbanen is waardoor responstijden van partijen lang zijn en reactie op offerteaanvragen mogelijk nog langer. Het is al met al best een uitdaging om een geschikte partij te vinden. 

Toch zullen we eerst concrete offertes van zowel een partij voor het grondonderzoek als de uiteindelijke aannemer moeten hebben om concreet de vergunningsaanvraag in te dienen. Al met al best spannend nog om de padelbanen conform wens en plan volgend jaar bij aanvang van het nieuwe tennisseizoen in gebruik te kunnen nemen maar we gaan onverdroten door om dit te realiseren. En uiteraard houden we jullie periodiek op de hoogte over de voortgang! 

Met vragen, suggesties en specifieke kennis of ervaring die ons kunnen helpen kun je altijd even contact opnemen met Oscar via oscar@xsforyou.nl 

Namens het team Padel@TCA,
Oscar

Nieuws Overzicht