Padel op TCA?

padel_2.jpg

Deze winter heeft TCA onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om op TCA padel-banen te realiseren. In de Algemene Leden Vergadering van 25 maart werden de resultaten gepresenteerd en voorstellen voor volgende stappen goedgekeurd! 

Een Padel-Commissie, bestaande uit Mirjam Terhorst, Valentijn de Jongh en Oscar Spooren, onderzocht onder leden de interesse in een toekomstig aanbod van padel op TCA via een enquête die door zo’n 200 leden in ruime mate positief werd beantwoord.  Dit sluit aan bij de in Nederland zeer snel stijgende populariteit van deze uit Spanje afkomstige en ook door de KNLTB omarmde nieuwe sport. Uit overleg met de gemeente lijkt het mogelijk om twee padel-banen bij TCA aan te leggen naast de bestaande zes tennisbanen. Dit vergt natuurlijk een grote investering, die gefinancierd zou moeten worden door een combinatie van aanweding van eigen vermogen van TCA, subsidies en een obligatielening. De jaarlijkse kosten voor de padelbanen (afschrijving van die investering, onderhoud, verlichting etc.) zouden volgens het voorstel kunnen worden gedekt door een vrij geringe contributieverhoging voor alle leden én het ruimte scheppen voor 80 nieuwe TCA-leden. De bedoeling is dat het club-karakter van TCA behouden blijft, waarbij een TCA lidmaatschap dan voortaan toegang zou geven tot zowel tennis als padel en er daarnaast geen losse verhuur van padelbanen aan niet-leden wordt voorzien. De ALV gaf het Bestuur en de Padel Commissie groen licht om op de voorgestelde wijze de realisatie van twee padelbanen voor TC A verder voor te bereiden. Als er daarbij geen “show stoppers” naar voren komen en vervolgens ook de definitieve financieringsvoorstellen worden goedgekeurd, dan zou het zomaar kunnen zijn dat we al in seizoen 2023 op TCA ook kunnen gaan padellen! 

Voor meer informatie en details over zowel de reden om padel banen te willen toevoegen aan TCA, als de (financiële)  haalbaarheid daarvan verwijzen we onze leden naar de presentatie van de Padel Commissie aan de ALV, die je op deze pagina kunt downloaden

Nieuws Overzicht