ALV van 18 januari

img_2930_2.jpg

Op vrijdag 18 januari vond in het clubhuis weer de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats, waarbij onder andere een nieuwe penningmeester werd benoemd.

De warmteblazer moest luidruchtige overuren maken om het selecte gezelschap aanwezigen bij deze ALV enigszins op temperatuur te houden. Allereerst werden de jaarverslagen van de jeugdcommissaris, de secretaris en de penningmeester gepresenteerd. Voor Ymke van Zanten was het de vierde en laatste keer dat zij haar Financieel verslag wederom zonder enig probleem door de vergadering loodste. Ymke werd welgemeend bedankt voor de kundige wijze waarop ze de afgelopen jaren de TCA gelden heeft beheerd en droeg onder luid applaus het penningmeesterschap over aan Gabriëlle Alink. Vervolgens keurde deze ALV de voorgestelde gewijzigde Statuten goed. Het betrof de eerste aanpassingen sinds 1983, onder andere nodig om het verenigingsjaar en boekjaar voortaan formeel te laten samenvallen met een kalenderjaar. Het Bestuur vond dit een mooie aanleiding om dan met behulp van notaris en TCA lid Arief van Rhee maar meteen het gehele document grondig te moderniseren. Na de pauze werd Semy Khadraoui gepresenteerd als de nieuwe Hoofdtrainer én Barbeheerder voor het seizoen 2019. Tot slot nam de ALV ook nog het voorstel aan om het TCA sportpark vanaf de fietstenstalling  voortaan geheel "rookvrij" te verklaren, dit mede op initiatief van de gemeente. Ondanks de uitgebreide agenda kon voorzitter Kick Jansen de vergadering ruim voor middernacht sluiten.

De stukken van deze (statuten, financieel jaarverslag en binnenkort ook de concept notulen) zijn terug te vinden op deze ALV-pagina (alleen voor leden, na inloggen)      

img_2947_2.jpg

Nieuws overzicht