Algemene_Leden_Vergadering_2013

Op 1 november vond in een geanimeerde sfeer weer de jaarlijkse ALV plaats. De na jaren aftredende Jeugdcommissieleden Marieke en Jeantien werden in het zonnetje gezet, evenals ABN AMRO liaison Jan Overberg en de come back penningmeester Wopke Talsma (foto). Henk van Rooijen werd benoemd tot de nieuwe penningmeester. De Lustrumcommissie werd geannonceerd en de Lustrum bijdrage in komend seizoen werd bepaald op 15 euro. Wat er nog meer gebeurde kun je (na inloggen) lezen in de concept notulen op de ALV pagina. Voor een korte sfeerimpressie verwijzen we je naar een slideshow van de onvolprezen Arnoud Sterk  
Nieuws overzicht