Algemene_Leden_Vergadering_op_vrijdag_2_november

Op vrijdag 2 november zal de jaarlijkse ALV plaatsvinden in het clubhuis. We beginnen om 20:30 uur en alle(en) leden zijn welkom. De agenda, de notulen van de ALV 2011, het Financieel Jaarveslag van de penningmeester en het te bekrachtigen Huishoudelijk Reglement zijn te downloaden van de betreffende pagina elders op de website. Uiteraard zijn deze documenten alleen toegankelijk voor leden na inloggen.
Nieuws overzicht