Aantal_leden_in_2011_iets_gegroeid

Per saldo is ons aantal leden dit jaar weer iets toegenomen tot 636 . We verwelkomen van harte 34 nieuwe seniorleden, terwijl 22 senioren om uiteenlopende redenen besloten hun lidmaatschap te beŽindigen. Bij de Jeugd was er een aanwas van 44 nieuwe TCA'ertjes, terwijl er 36 hebben opgezegd en 9 zijn overgegaan naar de senioren. Het bestuur heeft gemeend dat deze kleine uitbreiding van ons ledenbestand nog op te vangen is, maar dat daarmee de grenzen van de capaciteit van TCA voorlopig wel bereikt zijn. Later binnengekomen aanmeldingen zijn dus op een wachtlijst geplaatst. Een overzicht van alle mutaties bij de senioren en alle mutaties bij de junioren vind je via de betreffende link.